DSG Supply
Honeywell_Home_V8043F1101_U.jpg

Honeywell Home V8043F1036/U 2-Way Low Voltage Zone Valve, 3/4 in, C, 125 psi, 3.5 Cv, 24 VAC, Import

MFG Part#V8043F1036

DSG#30337

Honeywell Home V8043F1036/U 2-Way Low Voltage Zone Valve, 3/4 in, C, 125 psi, 3.5 Cv, 24 VAC, Import

MFG Part#V8043F1036

DSG#30337